Idei powstania Instytutu towarzyszyło głębokie przeświadczenie o konieczności pielęgnowania ale i rozwoju dziedzictwa intelektualnego Pawła Adamowicza, Jego dorobku oraz tego w co wierzył jako człowiek, obywatel i Prezydent Miasta Gdańska.

Głównymi celami Instytutu Pawła Adamowicz są:

Umacnianie wartości demokratycznych

Praw i wolności człowieka i obywatela

Umacnianie praworządności oraz zasad państwa prawa

Wspieranie wolności mediów i prawa do rzetelnej informacji

Przeciwdziałanie mowie nienawiści

Aktywizacja społeczna i obywatelska, urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego

Rozwijanie idei samorządności, wspieranie w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Upowszechnianie wiedzy o przebiegu i znaczeniu przemian demokratycznych w Polsce i w Europie, w szczególności o roli Solidarności

Upowszechnianie wiedzy o współczesnej historii Polski w celu kształtowania nowoczesnego modelu patriotyzmu oraz umacniania tożsamości narodowej

Wzmacnianie idei i inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej

Wsparcie działań na rzecz integracji cudzoziemców oraz tolerancji wobec mniejszości

Aktualności

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Eksperci Instytutu Pawła Adamowicza przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące walki z mową nienawiści...