NAGRODA PAWŁA ADAMOWICZA KOMITETU REGIONÓW

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza przyznawana jest za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości. Ma ona w założeniu być uhonorowaniem osób bądź organizacji, które cechuje poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i które budują mosty oraz burzą mury między ludźmi. Nagroda została ustanowiona z myślą o wszystkich, którzy torują drogę do zmian społecznych na rzecz najsłabszych, promują pokój, równe szanse, integrację społeczną oraz prawa podstawowe. To wyróżnienie dla tych, co walczą o prawa człowieka i obywatela, stając w obronie swobód zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym.