Gdańsk bliżej Rosji?

25 marca 2013 Paweł Adamowicz

Dla wielu z nas uczenie się języka rosyjskiego w szkole to był przykry obowiązek. W latach PRL, mówiło się o języku rosyjskim jako „języku wrogów”. Co prawda wielu starało się rozróżnić postawę antyradziecką (antysowiecką) od sympatii do samych Rosjan czy kultury rosyjskiej. Ale Zachód bardziej nas pociągnął niż Wschód. Z upadkiem komunizmu i odbudową samorządności w Polsce, Gdańsk jak i inne miasta zaczęły samodzielnie stawiać…

Czy można uregulować odgórnie „obywatelskość” mieszkańców?

12 marca 2013 Paweł Adamowicz

Koniec zeszłego tygodnia przywitał mnie nagłówkiem w Gazecie Wyborczej z którego wynikało, że Prezydent Gdańska jest jako wrogiem demokracji a partycypujących mieszkańców nazywa „pieniaczami”. Oczywiście szybko ten „news” powtórzyły portale i zaczął żyć swoim życiem. Wydaje się, że pogoń za czytelnikiem i klikalnością spowodował, że wycięto z kontekstu akurat pół tego zdania, które dla całości sprawy nie ma wielkiego znaczenia ale brzmi bardzo nośnie jako…

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie

5 marca 2013 Paweł Adamowicz

Pozwalam sobie udostępnić poniżej, notatkę opracowaną przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. Na końcu tekstu znajduje się link do materiału źródłowego. Jeśli jesteś przedsiębiorcą to podziel się swoją opinią o dokumencie. „Prezydent Gdańska sprawozdawcą opinii w Komitecie Regionów 20 lutego w Brukseli Prezydent Paweł Adamowicz, reprezentant miasta Gdańska w Komitecie Regionów, został mianowany sprawozdawcą opinii dotyczącej wspierania działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie….

Straż Miejska w Gdańsku podsumowanie roku 2012

14 stycznia 2013 Paweł Adamowicz

Krótki wpis obrazuje zeszłotygodniowe podsumowanie roku pracy gdańskiej Straży Miejskiej. Na tym blogu prowadziliśmy już dyskusję na temat tej miejskiej służby i od dłuższego już czasu wnioski z tej dyskusji są wdrażane w życie. Corocznym zwyczajem stała się odprawa Straży Miejskiej, czyli spotkanie na początku roku podsumowujące dokonania, sukcesy jak i porażki roku ubiegłego. Podstawowe pytanie, które często pada, brzmi następująco: Czy Straż Miejska jest…

Gdańsk i jego mieszkańcy – barometr opinii i postrzeganie jakości życia

9 stycznia 2013 Paweł Adamowicz

Od wielu lat (1996r.) rokrocznie prowadzone są badania opinii mieszkańców na temat wybranych zagadnień dotyczących miasta i polityki lokalnej. Na poszczególnych slajdach zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2012. Cieszyć może wzrost zainteresowania działalnością władz miasta oraz spadek ilości respondentów, których to w ogóle nie interesuje. Zwłaszcza, że liczba tych, których zdecydowanie interesuje działalność władz miasta wróciła do poziomu z 2000…

Gdańsk jako europejska metafora

8 stycznia 2013 Paweł Adamowicz

„Gazeta Wyborcza” opublikowała 5 stycznia tekst znanego francuskiego filozofa Guy Sormana „Europa na jaką czekamy”. Redakcja dodała intrygujący podtytuł „A może Gdańsk stolicą Europy?”. Sorman przedstawił się jako zdeklarowany zwolennik nowej, sfederalizowanej Unii Europejskiej. Szkicuje instytucjonalny układ Europy z wybieralnym bezpośrednio dwuizbowym parlamentem. Postuluje kompromis miedzy gospodarką rynkową a solidarnością społeczną. Drogą wypracowania takiego kompromisu – według niego – jest wytworzenie nieistniejącej jeszcze „europejskiej klasy…

Moje osobiste życzenia gospodarcze

3 stycznia 2013 Paweł Adamowicz

Jeszcze nie milkną odgłosy noworocznych fajerwerków, jeszcze obdarzamy się noworocznymi życzeniami, spotkania opłatkowo-wigilijne płynnie przechodzą w spotkania noworoczne. Podsumowujemy miniony rok i układamy prognozy na nowy. Rozmach inwestycyjny z Gdańsku w roku 2012 trudno będzie powtórzyć. Ale i rok 2013 zapowiada się co najmniej bardzo obiecująco. Inwestycje miejskie nie hamują, co trzecią złotówkę z budżetu miasta przeznaczmy na inwestycje! Dlatego trzymajmy kciuki za nasze wspólne…

Rok 2012 przechodzi do historii. Jaki był dla Gdanska, z mojej perspektywy?

28 grudnia 2012 Paweł Adamowicz

To był dobry rok Rok 2012 przechodzi do historii. Jaki był dla Gdańska? Był bardzo dobry! I można by na tym stwierdzeniu poprzestać. Bo nawet najwięksi sceptycy nie mogli nie zauważyć ogromnych zmian, które zbiegły się właśnie w tym roku. Dość powiedzieć, że bardzo trudno będzie w przyszłości powtórzyć taką serię spektakularnych inwestycji na dodatek podkreślonych finałami Euro. Euro zmobilizowało nas do wielkiego wysiłku. Euro…

O pożytkach społecznych płynących z łamania się opłatkiem

21 grudnia 2012 Paweł Adamowicz

Polska jak długa i szeroka od tygodnia rozbrzmiewa kolędami. Uśmiecha się do wszystkich. Łamiemy się opłatkiem w miejscach pracy i nauki, w środowiskach zawodowych i społecznych. W Gdańsku, jak co roku, otrzymałem kilkadziesiąt zaproszeń na wigilie i spotkania opłatkowe (różne nazwy są stosowane). Niestety tylko w części z nich mogłem uczestniczyć. To „niestety” jest szczere. Bo choć spotkania te pochłaniają niemało czasu, to są jednak…

Grudniowy wątek

17 grudnia 2012 Paweł Adamowicz

Pamięć o wydarzeniach Grudnia 1970 jest ważną częścią mojej tożsamości. Podobnie jak pamięć o Westerplatte, czy porozumieniach gdańskich z sierpnia 1980. Choć w grudniu 1970 miałem tylko pięć lat, to wiele obrazów z tych dni noszę w swojej pamięci. Opowieści o tych wydarzeniach były ważną częścią budowania mojej postawy społecznej. Od 1980 roku obchodzę kolejne rocznice Grudnia’70. Ale od kilku lat mój udział w tych…