Wojciech Szczurek mówi tak, ale jednak nie

4 czerwca 2011 Paweł Adamowicz

O potrzebie stworzenia silnej metropolii mówimy od 20 lat. Na początku tej kadencji zaproponowałem więc powołanie stowarzyszenia metropolitalnego. Pierwszym samorządowcem, którego poprosiłem o rozmowę na ten temat był prezydent Wojciech Szczurek. On jednak nie chciał rozmawiać – na początku spotkania wręczył mi oficjalny list odmowny. Po spotkaniu zaprosił na konferencję prasową, aby ogłosić, że mój projekt jest słaby i zły. Starałem się go przekonać do…

Dobroczynność

30 maja 2011 Paweł Adamowicz

Osobom publicznym, zajmującym wybieralne funkcje, takie jak moja (prezydenci, burmistrzowie, radni czy posłowie) co roku media rozliczają i roztrząsają zarobki i zebrany majątek. Po pierwsze prawo na to pozwala, po drugie w ten sposób spełnia się potrzeba społecznej kontroli i przejrzystości dochodów osób publicznych. Intencją ustawodawcy było przeciwdziałanie korupcji, ale czy tylko o to chodzi? Czytając sformułowania dziennikarskie, sposób konstruowania informacji, budowanie rankingów i krzykliwych…

Metropolia jest okey!

11 maja 2011 Paweł Adamowicz

O metropoliach w Polsce mówi się od kilkunastu lat. Właśnie – mówi się, jednak nadal nie ma jasnych wytycznych, dzięki którym metropolie mogłyby faktycznie zaistnieć. Obserwując naszą aglomerację, zadałem sobie kilka pytań. Czy działając w dotychczasowy sposób jesteśmy konkurencyjni i mamy szansę na sukces w przyszłości? Czy organizowanie się, pomimo braku ustawy regulującej działanie metropolii ma jakikolwiek sens? Pomyślałem, że nie mamy czasu na bezczynne…

Dlaczego w Gdańsku potrzebna jest reforma gospodarki mieszkaniami komunalnymi?

24 marca 2011 Paweł Adamowicz

Przygotowujemy się do dużych zmian w zakresie gospodarki miejskimi zasobami mieszkalnymi. Oczywiście jak można się spodziewać narasta wokół tego wiele kontrowersji, jednak jestem przekonany, że musimy podjąć działania umożliwiające zmianę obecnej sytuacji. Już wkrótce ruszy akcja informacyjna, uruchomienie punktów konsultacyjnych, co ma pomóc w dostarczeniu każdej zainteresowanej osobie pełnej i rzetelnej informacji oraz umożliwić pomoc tym, którzy tego potrzebują. Reforma stanu obecnego jest konieczna i…

List Prezydenta Adamowicza do członków Unii Metropolii Polskich w sprawie inicjatyw obywatelskich

24 marca 2011 Paweł Adamowicz

Gdańsk, 23 marca 2011 r.   Członkowie Unii Metropolii Polskich Szanowni Państwo, Pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego w ramach Forum Debaty Publicznej trwają prace dotyczące zmian w prawie o samorządzie gminnym. Warto w tym momencie podnieść kluczowe kwestie dotyczące partycypacji społecznej i statusu mieszkańców w nowych regulacjach. Wyroki sądów administracyjnych kwestionują prawo gminy do przyznania mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej. Powołując się tym samym…

Stanowisko UMP w spr. Rostowskiego

16 marca 2011 Paweł Adamowicz

Warszawa 16 marca 2011 r. Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie groźby zahamowania rozwoju kraju wskutek nieprzemyślanych sposobów ograniczania deficytu i długu sektora samorządowego  Minister finansów Jacek Rostowski w liście do komisarza UE Olli Rehna z 2 marca 2011 r. zapowiedział, że od 2012 r. relacja deficytu do dochodów każdej JST będzie każdego roku obniżana o 1 pkt proc., aż osiągnie poziom 1 proc. W związku…

Współpraca z rodzicami to podstawa

15 marca 2011 Paweł Adamowicz

Przedstawiciele Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców przedstawili podczas spotkań z Zastępcą Prezydenta Ewą Kamińską, przedstawicielami Wydziału Edukacji i dyrektorami wszystkich typów placówek oświatowych obecnych podczas dorocznych szkoleń dyrektorów [10-11.03.2011r.] "KARTĘ WSPÓŁPRACY RAD SZKÓŁ I RAD RODZICÓW Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI". Jest ona kolejnym krokiem w debacie, jaki pod moim patronatem zrobili przedstawiciele gdańskich rodziców działających aktywnie w ramach Forum, które działa od października 2010…

Metropolia bać się czy się nie bać? Oto jest pytanie.

21 lutego 2011 Paweł Adamowicz

Najczęściej boimy się rzeczy, zjawisk, sytuacji, których nie rozumiemy. Podobnego przekonania można nabrać po serii ostatnich artykułów prasowych, choć zdarzaj się i takie, które dogłębnie analizują sytuację. Paradoksalnie zadając sobie pytanie co tak naprawdę przeszkadza nam w budowaniu jednej spójnej metropolii, śmiało możemy powiedzieć, że jest to strach przed niezrozumiałym procesem jakim jest metropolizacja i przed zmianami jakie proces ten niesie, a źródłem naszych obaw…

Program „Junior Euro 2012” jedyny w swoim rodzaju

10 lutego 2011 Paweł Adamowicz

Jeszcze 4 lata temu w Gdańsku było tylko jedno boisko przyszkolne ze sztuczną nawierzchnią. Dziś takich boisk mamy już 28 a będą kolejne. Część z nich to powstało dzięki wyjątkowemu jak na polskie warunki programowi „Junior Euro 2012”. Dziś podsumowywaliśmy ten program. W maju 2007 roku zaprosiłem do współpracy w ramach Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012 pomorskich przedsiębiorców. Nie miało to być towarzystwo wzajemnej adoracji…

Wiadomość o śmierci Stanisława Michalskiego

1 lutego 2011 Paweł Adamowicz

Zdziś zmarł Stanisław Michalski, znakomity aktor, wilniuk. Od końca lat pięćdziesiątych związany z Gdańskiem, z Teatrem Wybrzeże. Był jakiś czas dyrektorem tej sceny. Jeszcze nie tak dawno, bo w 2005 roku, obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy scenicznej. W naszej pamięci zostanie wiele jego ról teatralnych i telewizyjnych. I przeszło dziewięćdziesiąt filmowych. Ale nade wszystko pozostanie w nas jako wspaniały, niebanalny człowiek. Był bowiem postacią niezwykle barwną…